Privacyverklaring

Ellen Tuenter Consultancy, hierna te noemen: Ellen,  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Ellen  verzamelt, wat Ellen daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 
Over Ellen tuenter

Ellen Tuenter Consultancy is een praktijk voor coaching. De contactgegevens staan vermeld onderaan de website.

 
Welke persoonsgegevens ellen verwerkt

Ellen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Ellen, en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail via de contactgegevens op de website aan Ellen verstrekt. Ellen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum en – plaats
 • Uw geslacht
 • Uw burgerservicenummer
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betalingsgegevens
 • Uw gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Uw CV/CF
 • Gespreksverslagen/rapportages
 • Uw IP-adres
 
 Waarom ellen persoonsgegevens verwerkt

Ellen verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • Ellen heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Ellen heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan Ellen bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.
 
Voor welke doeleinden Ellen gegevens verzamelt

Ellen verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met Ellen.

Ellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 
Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met Ellen te delen. Ellen kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die Ellen gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Ellen op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 
Delen met anderen

Ellen maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. In de meeste gevallen betreft het gewone persoonsgegevens. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider (TransIP en veiligheid) die de website van Ellen op zijn server heeft staan;
 • De partij (Dropbox professional en de AVG) wiens dienstverlening Ellen gebruikt om gegevens te bewaren.
 • De boekhouder die zorg draagt voor de financiële afhandeling. Met desbetreffende persoon is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Het kan bovendien zo zijn dat Ellen bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert Ellen u vooraf.

 
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Ellen maakt gebruik van cookies om de site goed te laten functioneren.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Zie ook Cookiepolicy.

 
Social media

Op de website van Ellen staan Social Media knoppen gekoppeld aan het profiel van Ellen. Door gebruik te maken van deze Social Media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 
Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden op een beveiligde laptop bewaard met een backup in de Cloud. De laptop is alleen in handen van Ellen en alleen via een complex wachtwoord toegankelijk.

Ellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Ellen de gegevens maximaal 12 maanden. Dit doet Ellen vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie.

Wat betreft factuurgegevens houdt Ellen zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Ellen binnen drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Ellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht aan u of een derde partij of verwijdering sturen naar Ellen. Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ellen verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat zij kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Ellen u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Beveiligen

Ellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen naar redelijkheid om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ellen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u eventueel met Ellen via haar website deelt niet inzien.

 
Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ellen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ellen op. Zij zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

 
Wijzigingen

Ellen heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal Ellen u informeren via haar website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2019.